RR SECURITY sp. z o.o.

Spółka RR SECURITY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000352509
 • REGON – 142263324
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-03-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-04

Dane adresowe firmy RR SECURITY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Szaserów 133 8

Miejscowość – 04-363 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.25271
Długość geogr. – 21.08947

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS

S.O.S. sp. z o.o.

Spółka S.O.S. sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000399789
 • REGON – 321146608
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-21

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-04

Dane adresowe firmy S.O.S. sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Księcia Bogusława X 9 8

Miejscowość – 70-440 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.430231
Długość geogr. – 14.54636

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

VATEX sp. z o.o.

Spółka VATEX sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400065
 • REGON – 221552435
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-24

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-07

Dane adresowe firmy VATEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Malczewskiego 120 8

Miejscowość – 80-112 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.333961
Długość geogr. – 18.599465

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 3 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

BMP BIS sp. z o.o.

Spółka BMP BIS sp. z o.o. / siedziba Racibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400571
 • REGON – 242779289
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-28

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-15

Dane adresowe firmy BMP BIS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Racibórz

Ulica – Morcinka 35

Miejscowość – 47-400 Racibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.090019
Długość geogr. – 18.231621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 2 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 3 – 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

Dane wpisane do KRS

K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK sp. z o.o.

Spółka K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK sp. z o.o. / siedziba Września

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000399906
 • REGON – 301955051
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-24

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-08

Dane adresowe firmy K STORMARK KONFEKSJONSFABRIKK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Września

Ulica – Waryńskiego 21

Miejscowość – 62-300 Września

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.31576
Długość geogr. – 17.582106

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

PKD 2 – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 3 – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Dane wpisane do KRS

WOJMAR sp. z o.o.

Spółka WOJMAR sp. z o.o. / siedziba Zbuczyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400448
 • REGON – 145871099
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-27

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-10

Dane adresowe firmy WOJMAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zbuczyn

Ulica – Terespolska 19

Miejscowość – 08-106 Zbuczyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.081301
Długość geogr. – 22.504149

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 2 – 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Dane wpisane do KRS

KANCELARIA ARGUTUS sp. z o.o.

Spółka KANCELARIA ARGUTUS sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400173
 • REGON – 260561174
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-24

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-08

Dane adresowe firmy KANCELARIA ARGUTUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Wojska Polskiego 7 9

Miejscowość – 25-364 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.86548
Długość geogr. – 20.63206

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 2 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 3 – 43.31.Z Tynkowanie

Dane wpisane do KRS

CO CONSULTING & OUTSOURCING sp. z o.o.

Spółka CO CONSULTING & OUTSOURCING sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000399326
 • REGON – 242739752
 • NIP – 6312641232

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-25

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-08

Dane adresowe firmy CO CONSULTING & OUTSOURCING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Dolnych Wałów 17 5

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 2 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 3 – 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Dane wpisane do KRS

APT WISŁA sp. z o.o.

Spółka APT WISŁA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400216
 • REGON – 145854020
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-25

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-08

Dane adresowe firmy APT WISŁA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Tużycka 8 6

Miejscowość – 03-683 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.282961
Długość geogr. – 21.08021

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

MR MULTI-PRINT sp. z o.o.

Spółka MR MULTI-PRINT sp. z o.o. / siedziba Smolnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400261
 • REGON – 180777973
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-10-25

Data ogłoszenia wpisu – 2011-11-08

Dane adresowe firmy MR MULTI-PRINT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Smolnik

Ulica – 19 2

Miejscowość – 38-713 Lutowiska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.151562
Długość geogr. – 22.683689

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 2 – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 3 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

Dane wpisane do KRS